Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt            Mã số: 62.72.06.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Hương Lan 

Họ và tên Người hướng dẫn:  GS.TS. Trịnh Đình Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu trên thực nghiệm

- Mô tả được đặc điểm giải phẫu RHN1HT gồm 61 răng (số lượng chân R, số lượng OT, hình thái OT, chiều dài OT).

- Đưa ra được bằng chứng rõ ràng về hiệu quả sửa soạn OT của 2 loại trâm xoay WO và PTU.

- Xác định được số lượng lát cắt có khoảng trống, vị trí khoảng trống trên các lát cắt, diện tích khoảng trống và diện tích vật liệu hàn OT trên các lát cắt dưới kính hiển vi điện tử quét.

2. Nghiên cứu trên lâm sàng

- Mô tả được đặc điểm lâm sàng ở 79 bệnh nhân với 81 RHNT1HT được chẩn đoán tủy viêm tủy không hồi phục và điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội từ 11/2012 đến tháng 11/2016.

- Nghiên cứu cũng đưa ra tỷ lệ kết quả điều trị thành công ở hai nhóm sửa soạn OT bằng WO và PTU đều rất cao (trên 95%).

- Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về hiệu quả sửa soạn OT của trâm xoay WO và khả năng hàn kín OT bằng Thermafil trên thực nghiệm và lâm sàng, làm cơ sở cho các nghiên cứu sau này. Có ý nghĩa thực tiễn, khoa học và đóng góp cho sự phát triển của ngành Răng Hàm Mặt.                   


 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Research on endodontic treatment of upper first premolars with Ni-Ti WaveOne system”.

Speciality: Dentistry

Code: 62720601

Full name: Ngo Thi Huong Lan 

Full name of supervisor:  Prof. Dr. Trinh Dinh Hai

Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. PRACTICAL RESEARCH

- Describe anatomical morphology of first upper premolar  (RHN1HT), including 61 teeth (number of roots, number of root canals, shape of canals, working lengths of canals).

- Provide clear evidence for the effectiveness of canal-shaping by 2 rotary file types: WO and Protaper(PTU).

- Determine the number of slices with free space, location of free spaces in slices, area of free space and area of filling material on the slices (in electromicroscopy).

2. CLINICAL RESEARCH

-  Describe clinical features of 79 patients with 81 upper first premolars diagnosed with irreversible pulpitis and treated in NHOS from 11/2012 to 11/2016.

-  The research present high successful-treatment ratio in two groups: canal preparation using WO and PTU (both over 95%).

- This is the first research about the virtue of canal-shaping by rotary file WO and complete filling of the canal with Thermafil in practice and clinic, which serves as base for further work. It also provides practical and scientific importance, contributes to the advance of Dentistry.


Các bài đã đăng
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt 07.10.2018 Nghiên cứu một số chỉ số giải phẫu khớp háng và ứng dụng trong thay khớp Spiron 05.10.2018 Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực 05.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính 04.10.2018 Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 04.10.2018 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi một lỗ qua ổ bụng đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn 04.10.2018 Nghiên cứu kết quả điều trị hạ huyết áp tích cực trong chảy máu não nguyên phát do tăng huyết áp giai đoạn cấp 04.10.2018