Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số chỉ số giải phẫu khớp háng và ứng dụng trong thay khớp Spiron”

Ngành:   Ngoại khoa

Mã số:   9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Mai Đức Thuận   

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS. TS. Lưu Hồng Hải

2. TS. Nguyễn Quốc Dũng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một số kích thước giải phẫu khớp háng, ứng dụng vào việc lên kế hoạch trước mổ và đánh giá kết quả sau mổ thay khớp háng cán ngắn Spiron trên máy tính.

Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đã ứng dụng phần mềm y học chuyên dụng trên máy tính đưa ra giá trị trung bình và khoảng biến thiên của một số kích thước khớp háng quan trọng liên quan đến thay khớp Spiron. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa chiều cao bệnh nhân và khoảng cách từ nền chỏm đến bờ trong thành ngoài xương đùi dọc theo trục cổ xương đùi.

Nghiên cứu lần đầu tiên ứng dụng thay khớp háng cán ngắn Spiron vào điều trị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi giai đoạn muộn tại Việt Nam. Nghiên cứu đã đưa ra những căn cứ để chỉ định, chỉ ra những khó khăn trong kỹ thuật, gợi mở một số giải pháp cải tiến trong kỹ thuật. Qua những khó khăn và những tai biến, biến chứng gặp phải nghiên cứu đã có một số kiến nghị những vấn đề cần phải theo dõi lâu dài và cần tiếp tục nghiên cứu.             

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: ”Research several index of hip joint anatomy and application in Spiron joint replacement“

Specillity: Surgery

Code: 9720104

Full name: Mai Duc Thuan     

Full name of supervisor: 

1. Assoc.Prof.Ph.D Luu Hong Hai

2. Ph.D Nguyen Quoc Dung

Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

 This is the first study in Vietnam which research several index of hip joint anatomy on X-ray to apply in preparing plan before surgery and evaluate the result of surgeries using short stem hip prosthesis Spiron.

For the first time in Vietnam, a research has applied computer medical software (2D software) to develop a measurement, provide minium value and variance of some major index of hip joint related to Spiron replacement. The study has shown a relationship between the height of patient and the distance from ground of head to the inner of femoral along the axis of femoral neck.

The first research for short stem hip prosthesis Spiron apply in treatment of avascular necrosis of femoral head in late stage in Vietnam. Research has provided the basic for designation, identify the difficulties in technique and show partly upgrade solutions. Through the difficulties and complications, the research have got some requests about the long-term follow-up and research continuing.  


Các bài đã đăng
Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực 05.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính 04.10.2018 Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 04.10.2018 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm kỹ thuật và kết quả phẫu thuật nội soi một lỗ qua ổ bụng đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn 04.10.2018 Nghiên cứu kết quả điều trị hạ huyết áp tích cực trong chảy máu não nguyên phát do tăng huyết áp giai đoạn cấp 04.10.2018 Nghiên cứu giá trị của procalcitonin trong chẩn đoán nguyên nhân và tiên lượng ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chức năng nhĩ trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim 04.10.2018