Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: 'Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90”

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Mã số: 67720143

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Đức Tiến

Họ và tên người hướng dẫn:

1. GS. TS. Mai Hồng Bàng

2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa Học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đánh giá tương đối toàn diện tính an toàn và hiệu quả của một phương pháp điều trị mới được áp dụng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan ở nước ta, đó là phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn đồng vị phóng xạ Yttrium-90. Kết quả cho thấy:

- Tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90 là phương pháp có hiệu quả cao khi áp dụng điều trị cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan với tỷ lệ đáp ứng lâm sàng 88,5%; đáp ứng sinh học Alpha-fetoprotein 55,2%; tỷ lệ đáp ứng tổng thể khối u tại thời điểm 3 tháng là 50,0% và tại thời điểm 6 tháng

là 55,8%; thời gian sống tổng thể trung bình đạt 27,5 ± 2,9 tháng và thời gian sống không tiến triển đạt 11,4 ± 9,6 tháng.

-  Tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium-90 là phương pháp khá an toàn với hội chứng sau tắc mạch chủ yếu ở mức độ nhẹ và chỉ diễn ra tối đa 2 ngày sau can thiệp, tỷ lệ biến chứng thấp (3,8%) và không có tử vong liên quan đến can thiệp.

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Evaluation of treatment results of hepatocellular carcinoma by radioembolization with Yttrium-90 micropheres”

Speciality:  Internal Medicine Gastroenterology 

Code: 67720143

Full name: Dao Duc Tien

Full name of supervisor:

1. Professor. Ph.D  Mai Hong Bang

2. Assocociate Professor. Ph.D Nguyen Tien Thinh

Educational foundation: 108 Institute of clinical medical and pharmaceutical sciences

Summary of new main scientific contribution of the thesis: This is the first study in Vietnam to evaluate relatively comprehensively the safety and efficacy of a new treatment method applied in the treatment of patients with hepatocellular carcinoma in our country. It is radioembolization with Yttrium-90 micropheres. The results show that:

- Radioembolization with Yttrium-90 micropheres is a highly effective method with the clinical response rate of 88.5%; the Alpha-fetoprotein biological response rate of 55.2%; the overall tumor response rate at 3 months of

50.0% and at 6 months of 55.8%. The mean overall survival time was 27.5 ± 2.9 months and the mean progression-free survival time is 11.4 ± 9.6 months.

- Radioembolization with Yttrium-90 micropheres is also fairly safe method with mild post-radioembolization syndrome with symptoms only occurring for up to 2 days after intervention, low incidence of complications (3.8%) and no mortality associated with the intervention.Các bài đã đăng
Nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích và nồng độ hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng 04.10.2018 Nghiên cứu tác dụng giảm đau sau mổ bụng trên của levobupivacain phối hợp với sufentanil hoặc fentanyl hoặc clonidin qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng phương pháp can thiệp qua da 04.10.2018 Nghiên cứu một số kháng nguyên phù hợp tổ chức (HLA) và hiệu quả điều trị viêm khớp vảy nến bằng methotrexate tại bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh 04.10.2018 Nghiên cứu giá trị NT-proBNP trong dự báo suy tim và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da 03.10.2018 "Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên." 04.04.2017 "Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức" 07.03.2017 "Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước" 21.02.2017 "Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do tron điều trị khuyết hổng mô mềm ở chi thể" 13.12.2016 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật sỏi mật tại các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc" 12.12.2016