Kỹ thuật chuyên sâu

Để giúp các công ty tham gia thầu thuốc, hóa chất năm 2016 tại Bệnh viện TƯQĐ 108 cập nhật các thông tin về giá kê khai, thuốc sai nhóm, thuốc có visa hết hạn theo danh mục sau:
- Danh mục thuốc không có giá trị kê khai (Xem chi tiết tại đây).
- Danh mục thuốc sai nhóm (Xem chi tiết tại đây).
- Danh mục thuốc kiểm tra số visa (Xem chi tiết tại đây).

                                                                                              Bệnh viện TƯQĐ 108.