Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Đặng Việt Đức


Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Đặng Việt Đức về đề tài: Nghiên cứu hiệu quả tạo nhịp tim vĩnh viễn tại vị trí vách đường ra thất phải.

Chuyên ngành:     Nội tim mạch

Mã số:              62720141

Thời gian:         8h30 – Ngày 15/01/2019

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 – Trần Hư­ng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.

Chia sẻ