Thông báo: Thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo năm 2020


Trong năm 2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dự kiến tổ chức 6 Hội nghị và 29 Hội thảo. Tuy nhiên do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 nhiều Hội nghị, Hội thảo bị hủy và hoãn. Vì vậy, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, Bệnh viện sẽ thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 16h30 Thứ 3, ngày 19/5/2020.

Địa điểm: Hội trường 6 - tầng 8 Nhà Chỉ huy Cơ quan.

Thành phần: Ban Giám đốc, phòng KHQS và các đơn vị đã đăng ký tổ chức Hội nghị, Hội thảo.

Chia sẻ