Thông báo thay đổi vị trí khu khám quân nhân, quân nhân hưu chuyển về tòa nhà trung tâm


Nhằm đáp ứng và tạo điều kiện ưu tiên tốt nhất cho các đối tượng quân, BHYT quân hưu đồng thời nâng cao chất lượng khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính thức di chuyển khu vực các buồng khám và các bộ phận như: tiếp đón, lấy máu xét nghiệm, cấp thuốc ngoại trú… tại Khu Khám cho đối tượng quân tại ngũ và BHYT quân hưu vào Tầng 1 – Tòa nhà Trung tâm, phía khối nhà Ngoại khoa.

Xin trân trọng thông báo để bệnh nhân là quân nhân, quân nhân hưu được biết !

 
 
 
 
Chia sẻ