Thông báo Hội nghị khoa học với chủ đề: Y học thể thao, những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi khớp


     Căn cứ vào đề xuất của Khoa B1.C đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt ngày 27/6/2019 về việc triển khai Hội thảo Y học thể thao, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Y học thể thao, những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi khớp".

     Mục đích của Hội thảo khoa học là để cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi khớp.    

     Thời gian: Thứ ba, ngày 30/07/2019

     Địa điểm: Hội trường 2 – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

     Dự kiến chương trình như sau:

-08:00 – 08:30: Đón tiếp đại biểu

-08:30 – 08:45: Khai mạc, phát biểu của Thủ trưởng Bệnh viện

-08:45 – 09:45: Báo cáo “Những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi khớp gối và khớp vai” của Bác sĩ Mark Ferguson - Giám đốc đào tạo Hãng Arthrex Inc.

-09:45 – 10:00: Thảo luận.

-10:00 – 12:00: Chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng do Bác sĩ Mark Ferguson và khoa B1.C trình bày

-12:00 – 13:30: Nghỉ và ăn trưa

-13:30 – 16:30: Mổ trình diễn 02 ca nội soi khớp vai – Phụ trách: Bác sĩ Mark Ferguson và khoa B1.C

-16:30 – 17:00: Thảo luận và bế mạc

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trân trọng thông báo!

Ban TTKHQS - Phòng KHQS

Chia sẻ