Thông báo các hoạt động khoa học diễn ra trong tuần từ 21-10 đến 27 -10

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5753 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 như sau:

Thứ 6 (25/10/2019):

Vào lúc 13h30 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra hội thảo khoa học:  Ứng dụng của Cyclotron trong Y học  

Thành phần: Ban Giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ khoa C18, A20, Viện Ung thư, C9, C10, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học:

1. Thông tin dược lâm sàng – Báo cáo viên: Khoa Dược C9

2. Kết hợp xạ trị và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư - Báo cáo viên: ThS. Bùi Quang Biểu – Khoa Xạ trị xạ phẫu

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, điều dưỡng trưởng, hành chính trưởng, tất cả điều dưỡng viên, các khoa lâm sàng (trừ kíp trực) và các đồng chí quan tâm

Địa điểm: HT1

Chia sẻ