Hội nghị Khoa học Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và Chống độc năm 2019


Căn cứ vào kế hoạch số 543 / KH - BV đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2019, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị Khoa học Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và Chống độc năm 2019.

 

Thời gian: Thứ 3 ngày 11 tháng 6 năm 2019.

 

Địa điểm: Hội trường tầng 9 cụm công trình trung tâm -  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trân trọng thông báo!

Chia sẻ