Thông báo tổ chức Workshop: Thực hành Nội soi siêu âm can thiệp


Nhằm cập nhật các báo cáo khoa học mới nhất, và trình diễn nội soi của các chuyên gia Quốc tế về: Nội soi siêu âm can thiệp

Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa (A3) tổ chức Workshop với chủ đề: Thực hành Nội soi siêu âm can thiệp

Thời gian: Thứ 7, ngày 17 tháng 8 năm 2019 và Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Hội trường 2, tầng 9 - Cụm CTTT và Phòng Nội soi tiêu hóa, tầng 2 - Cụm CTTT.

Mang mặc: Thường phục

Chương trình Workshop

Ngày 17/8/2019

08.00- 08.30: Đón tiếp đại biểu.

08:30-9:00: Khai mạc Workshop

9:00-9:30: Kiểm tra kiến thức học viên

09:30-10:00: Kỹ thuật nội soi siêu âm can thiệp: các mẹo và thủ thuật

10:00-10:30:Kỹ thuật dẫn lưu đường mật qua nội soi siêu âm

10:30-11:00: Nghỉ giải lao

11:00-11:30: Dẫn lưu nang giả tụy qua nội soi siêu âm

11:30-12:00: Vai trò của nội soi siêu âm trong bệnh lý mật tụy

12:00-13:00: Ăn trưa và chụp ảnh

13:00-15:00: Thực hành trên mô hình

15:00-17:00: Trình diễn trên nội soi

Ngày 18/8/2019

09:00-12:00: Trình diễn trên nội soi

12:00-12:30: Tổng kết khóa học, trao chứng chỉ…

 

Chia sẻ