Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Vũ Duy Lâm


Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Vũ Duy Lâm về đề tài: 

“Đánh giá tổn thương bó tháp và một số chỉ số của cộng hưởng từ khuếch tán liên quan với chức năng vận động của bệnh nhân nhồi máu não”;

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Mã số: 62720166

Thời gian: 14h00 – Ngày 27/6/2019

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án, Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9, Nhà Chỉ huy & Cơ quan, Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), 01 Trần Hư­ng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.

Chia sẻ