Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Thúy


 Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Thúy về đề tài: Nghiên cứu dự phòng sâu răng vĩnh viễn giai đoạn sớm bằng nước xúc miệng fluor cho học sinh 7-8 tuổi ở tỉnh Phú Thọ; chuyên ngành: Răng Hàm Mặt; mã số: 62720601.

Thời gian: 14h00 – Ngày 23/5/2019

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 – Trần Hư­ng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.

Chia sẻ