Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Vịnh


Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Vịnh về đề tài: “Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt da cân Delta có nối thần kinh cảm giác trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng tỳ đè bàn chân”;

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình;

Mã số: 62720129.

Thời gian: 14h00 – Ngày 14/01/2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án – Viện Nghiên cứu Khoa học Y D­ược lâm sàng 108 (Tầng 9 – Nhà Chỉ huy & Cơ quan – Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108), Số 1 – Trần Hư­ng Đạo – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự.

Chia sẻ