Thông báo Hội thảo khoa học với chủ đề “Hội thảo trực tuyến trình diễn phương pháp mới đặt túi ngực kết hợp với ghép mỡ”


     Căn cứ vào kế hoạch số 543 / KH-BV đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2019, theo đề nghị của Công ty cổ phần  Nền tảng và để cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ cũng như mở rộng hợp tác quốc tế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hội thảo trực tuyến trình diễn phương pháp mới đặt túi ngực kết hợp với ghép mỡ” từ 8:00 đến 12:15, thứ 7 ngày 11 tháng 5 năm 2019. Dự kiến nội dung như sau:

  1. Bài giảng: “Phương pháp mới đặt túi ngực kết hợp với ghép mỡ” do ông Eric Auclair thực hiện.
  2. Trình diễn một ca đặt túi ngực kết hợp với ghép mỡ.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trân trọng thông báo!

 

Thanh Tùng - Phòng KHQS

Chia sẻ