Đường dây nóng: 069.698.735
Số tạp chí
Số 7
Tên tạp chi
Kiến thức, thái độ, hành vi về rau an toàn của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2016
Tác giả
Nguyễn Thu Hà*, Lê Ngọc Hiệp**, Lê Vĩnh Phú** - *Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, **Trường Đại học An Giang
Năm
2017
Số lượt xem
0
Số lượt tải
0
Tải xuống