Đường dây nóng: 069.698.735
Số tạp chí
Số 3
Tên tạp chi
Đặc điểm đề kháng kháng sinh và tỷ lệ mang gen oxa của các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại 13 bệnh viện ở Việt Nam từ 2012 - 2014
Tác giả
Trần Thị Giáng Hương*, Nguyễn Thị Lan Anh**, Nguyễn Vũ Trung*** - *Bộ Y tế, **Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ***Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
Năm
2016
Số lượt xem
0
Số lượt tải
0
Tải xuống