Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02.
Nghiên cứu sinh
Trương Uyên Cường
Năm
2017
Hướng dẫn 1
TS. Lê Hưng
Hướng dẫn 2
TS. Nguyễn Khang
Số lượt xem
0
Số lần tải
0