Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan
Nghiên cứu sinh
Vũ Anh Dũng
Năm
2017
Hướng dẫn 1
PGS. TS. Đỗ Quang Trung
Hướng dẫn 2
PGS.TS. Phạm Như Hải
Số lượt xem
0
Số lần tải
0