Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Gây mê - hồi sức
Tên tạp chi
Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức
Nghiên cứu sinh
Đặng Thị Xuân
Năm
2017
Hướng dẫn 1
GS.TS. Nguyễn Thị Dụ
Hướng dẫn 2
GS.TS. Nguyễn Gia Bình
Số lượt xem
0
Số lần tải
0