Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước
Nghiên cứu sinh
Bùi Việt Hùng
Năm
2017
Hướng dẫn 1
PGS.TS. Đỗ Quang Trung
Hướng dẫn 2
PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
Số lượt xem
0
Số lần tải
0