Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt
Nghiên cứu sinh
Nguyễn Hùng Thắng
Năm
2017
Hướng dẫn 1
Nguyễn Hùng Thắng
Hướng dẫn 2
TS. Lê Đức Tuấn
Số lượt xem
0
Số lần tải
0