Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Nghiên cứu sinh
Ngô Thị Hương Lan
Năm
2017
Hướng dẫn 1
GS.TS. Trịnh Đình Hải
Hướng dẫn 2
Số lượt xem
0
Số lần tải
0