Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng
Nghiên cứu sinh
Vũ Quang Hưng
Năm
2018
Hướng dẫn 1
PGS.TS. Lê Thị Thu Hà
Hướng dẫn 2
PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền
Số lượt xem
0
Số lần tải
0
Tóm tắt