Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Nghiên cứu sinh
Đào Văn Giang
Năm
2017
Hướng dẫn 1
PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn
Hướng dẫn 2
Số lượt xem
0
Số lần tải
0