Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Gây mê - hồi sức
Tên tạp chi
Nghiên cứu ảnh hưởng của thể tích và nồng độ hỗn hợp levobupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng trong giảm đau sau mổ vùng khớp háng
Nghiên cứu sinh
Phạm Xuân Hùng
Năm
2018
Hướng dẫn 1
TS. HOÀNG VĂN CHƯƠNG
Hướng dẫn 2
PGS.TS. CAO THỊ BÍCH HẠNH
Số lượt xem
0
Số lần tải
0