Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Chấn thương chỉnh hình
Tên tạp chi
Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm
Nghiên cứu sinh
Lê Phi Long
Năm
2017
Hướng dẫn 1
GS TS Nguyễn Việt Tiến
Hướng dẫn 2
PGS TS Nguyễn Tài Sơn
Số lượt xem
0
Số lần tải
0