Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Gây mê - hồi sức
Tên tạp chi
Nghiên cứu tác dụng giảm đau sau mổ bụng trên của levobupivacain phối hợp với sufentanil hoặc fentanyl hoặc clonidin qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển
Nghiên cứu sinh
Trần Đức Thọ
Năm
2018
Hướng dẫn 1
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính
Hướng dẫn 2
Số lượt xem
0
Số lần tải
0