Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Nội tim mạch
Tên tạp chi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng phương pháp can thiệp qua da
Nghiên cứu sinh
Trần Nguyễn Phương Hải
Năm
2018
Hướng dẫn 1
PGS.TS. Vũ Điện Biên
Hướng dẫn 2
GS.TS. Võ Thành Nhân
Số lượt xem
0
Số lần tải
0