Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Răng-Hàm- Mặt
Tên tạp chi
Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên
Nghiên cứu sinh
Nguyễn Thanh Huyền
Năm
2017
Hướng dẫn 1
PGS. TS. Tạ Anh Tuấn
Hướng dẫn 2
PGS.TS. Phạm Dương Châu
Số lượt xem
0
Số lần tải
0