Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Nội tim mạch
Tên tạp chi
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính của phương pháp gây xơ bằng thuốc và Laser nội tĩnh mạch
Nghiên cứu sinh
Nguyễn Trung Anh
Năm
2017
Hướng dẫn 1
GS.TS. Phạm Thắng
Hướng dẫn 2
PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn
Số lượt xem
0
Số lần tải
0