Đường dây nóng: 069.698.735
Chuyên ngành
Thần kinh học
Tên tạp chi
Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chảy máu đồi thị có máu vào não thất
Nghiên cứu sinh
Đinh Thị Hải Hà
Năm
2017
Hướng dẫn 1
GS.TS. Nguyễn Văn Thông
Hướng dẫn 2
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc
Số lượt xem
0
Số lần tải
0