Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2 3
>
5.
Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Nghiên cứu sinh : Đào Văn Giang
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn
6.
Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Nghiên cứu sinh : Ngô Thị Hương Lan
Hướng dẫn : GS.TS. Trịnh Đình Hải
9.
Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02.
Nghiên cứu sinh : Trương Uyên Cường
Hướng dẫn : TS. Lê Hưng, TS. Nguyễn Khang