Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2 3
>
1.
Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước
Nghiên cứu sinh : Bùi Việt Hùng
Hướng dẫn : PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
6.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và siêu âm tim ở bệnh nhân Ebstein
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Thu Thủy
Hướng dẫn : PGS.TS. Vũ Điện Biên
8.
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ u màng não vùng củ yên
Nghiên cứu sinh : Đặng Vĩnh Hiệp
Hướng dẫn : PGS.TS. Phạm Hòa Bình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
10.
Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Hoàng Hòa
Hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn