Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2 3
>
1.
Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên.
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thanh Huyền
Hướng dẫn : PGS. TS. Tạ Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Dương Châu
3.
Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước
Nghiên cứu sinh : Bùi Việt Hùng
Hướng dẫn : PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
8.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và siêu âm tim ở bệnh nhân Ebstein
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Thu Thủy
Hướng dẫn : PGS.TS. Vũ Điện Biên
10.
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ u màng não vùng củ yên
Nghiên cứu sinh : Đặng Vĩnh Hiệp
Hướng dẫn : PGS.TS. Phạm Hòa Bình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng