Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2 3
>
2.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Hùng Thắng
Hướng dẫn : Nguyễn Hùng Thắng, TS. Lê Đức Tuấn
3.
Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Nghiên cứu sinh : Ngô Thị Hương Lan
Hướng dẫn : GS.TS. Trịnh Đình Hải
7.
Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Nghiên cứu sinh : Đào Văn Giang
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn