Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2 3
>
1.
Nghiên cứu giá trị của hs-CRP, hs-cTnT và NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Hồng Huệ
Hướng dẫn : PGS.TS. Vũ Điện Biên, TS. Lê Thanh Liêm
4.
Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực
Nghiên cứu sinh : Lê Quang Thuận
Hướng dẫn : PGS.TS. Phạm Duệ, PGS.TS. Vũ Văn Khiên
9.
Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Nghiên cứu sinh : Đào Văn Giang
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn
10.
Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Nghiên cứu sinh : Ngô Thị Hương Lan
Hướng dẫn : GS.TS. Trịnh Đình Hải