Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
2.
Nghiên cứu một số chỉ số giải phẫu khớp háng và ứng dụng trong thay khớp Spiron
Nghiên cứu sinh : Mai Đức Thuận
Hướng dẫn : PGS. TS. Lưu Hồng Hải, TS. Nguyễn Quốc Dũng