Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
2.
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ u màng não vùng củ yên
Nghiên cứu sinh : Đặng Vĩnh Hiệp
Hướng dẫn : PGS.TS. Phạm Hòa Bình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
3.
Nghiên cứu các chỉ số Doppler mô cơ tim ở người trưởng thành bình thường và bệnh nhân tăng huyết áp
Nghiên cứu sinh : Vũ Đình Triển
Hướng dẫn : PGS.TS. Trần Văn Riệp, PGS.TS. Lê Ngọc Hà