Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
3.
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nghiên cứu sinh : Trần Thái Phúc
Hướng dẫn : GS.TS Nguyễn Cường Thịnh, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
5.
Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Hoàng Hòa
Hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
6.
Nghiên cứu điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật cắt gan nội soi
Nghiên cứu sinh : Lương Công Chánh
Hướng dẫn : PGS.TS.Nguyễn Cường Thịnh, PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn
7.
Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi
Nghiên cứu sinh : Lê Quang Minh
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Cường Thịnh, GS.TS. Lê Trung Hải