Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
4.
Nghiên cứu kết quả điều trị hạ huyết áp tích cực trong chảy máu não nguyên phát do tăng huyết áp giai đoạn cấp
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Duy Mạnh
Hướng dẫn : GS.TS. Nguyễn Văn Thông, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc