Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2
>
1.
Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan
Nghiên cứu sinh : Vũ Anh Dũng
Hướng dẫn : PGS. TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Phạm Như Hải
2.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Hùng Thắng
Hướng dẫn : PGS.TS.Vũ Ngọc Lâm, TS. Lê Đức Tuấn
3.
Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên.
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thanh Huyền
Hướng dẫn : PGS. TS. Tạ Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Dương Châu
4.
Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước
Nghiên cứu sinh : Bùi Việt Hùng
Hướng dẫn : PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
6.
Nghiên cứu tạo hình nâng mũi bằng mô tự thân phối hợp với vật liệu nhân tạo
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thành Nhân
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn, TS. Nguyễn Huy Thọ
10.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang, giải phẫu bệnh và đánh giá kết quả điều trị u nguyên bào men xương hàm
Nghiên cứu sinh : Huỳnh Văn Dương
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn, PGS.TS. Lâm Hoài Phương