Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2
>
1.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Hùng Thắng
Hướng dẫn : Nguyễn Hùng Thắng, TS. Lê Đức Tuấn
2.
Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Nghiên cứu sinh : Ngô Thị Hương Lan
Hướng dẫn : GS.TS. Trịnh Đình Hải
3.
Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Nghiên cứu sinh : Đào Văn Giang
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn
5.
Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thanh Huyền
Hướng dẫn : PGS. TS. Tạ Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Dương Châu
7.
Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên.
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thanh Huyền
Hướng dẫn : PGS. TS. Tạ Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Dương Châu
8.
Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước
Nghiên cứu sinh : Bùi Việt Hùng
Hướng dẫn : PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
10.
Nghiên cứu tạo hình nâng mũi bằng mô tự thân phối hợp với vật liệu nhân tạo
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thành Nhân
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn, TS. Nguyễn Huy Thọ