Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
<
1 2
>
2.
Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu
Nghiên cứu sinh : Đào Văn Giang
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn
3.
Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne
Nghiên cứu sinh : Ngô Thị Hương Lan
Hướng dẫn : GS.TS. Trịnh Đình Hải
4.
Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02.
Nghiên cứu sinh : Trương Uyên Cường
Hướng dẫn : TS. Lê Hưng, TS. Nguyễn Khang
5.
Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan
Nghiên cứu sinh : Vũ Anh Dũng
Hướng dẫn : PGS. TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Phạm Như Hải
6.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Hùng Thắng
Hướng dẫn : PGS.TS.Vũ Ngọc Lâm, TS. Lê Đức Tuấn
7.
Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên.
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thanh Huyền
Hướng dẫn : PGS. TS. Tạ Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Dương Châu
8.
Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước
Nghiên cứu sinh : Bùi Việt Hùng
Hướng dẫn : PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn
10.
Nghiên cứu tạo hình nâng mũi bằng mô tự thân phối hợp với vật liệu nhân tạo
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thành Nhân
Hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Tài Sơn, TS. Nguyễn Huy Thọ