Đường dây nóng: 069.698.735

TRA CỨU ĐỀ TÀI - LUẬN ÁN

Chuyên ngành Năm
MỤC LỤC
2.
Nghiên cứu giá trị của hs-CRP, hs-cTnT và NT-proBNP trong tiên lượng ngắn hạn bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Hồng Huệ
Hướng dẫn : PGS.TS. Vũ Điện Biên, TS. Lê Thanh Liêm
4.
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và siêu âm tim ở bệnh nhân Ebstein
Nghiên cứu sinh : Nguyễn Thị Thu Thủy
Hướng dẫn : PGS.TS. Vũ Điện Biên
5.
Nghiên cứu tình trạng kháng aspirin ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao
Nghiên cứu sinh : Quách Hữu Trung
Hướng dẫn : PGS.TS Vũ Điện Biên, TS Lý Tuấn Khải