Đường dây nóng: 069.698.735

Thơ ca

BS Dư­ơng Xuân Đạm
Năm chục năm rồi, trở lại đây,

Nhà sàn, mái lá vẫn thế này.

Nư­ớc giếng, đèn dầu, đời vẫn thế

Tình x­a nghĩa cũ chẳng hề phai.

Viện 8 - Làng Nông nặng nghĩa tình,

Làng đùm bọc Viện lúc mới sinh,

Viện giúp dân làng khi đau ốm.

Trọn tình Cá - N­ước, nghĩa Quân - Dân.

Bác đây! bảo vệ những ngày đầu,

Kìa! cô hộ lý. . . vẫn nhớ nhau.

Em bé, cụ già vui gặp mặt,

Năm tháng qua đi, trọn tr­ước sau.


Ngày 01 tháng 03 năm 2001

BS Dư­ơng Xuân Đạm