Đường dây nóng: 069.698.735

Thơ ca

GS.TS. Vũ Bằng Đình Nguyên Giám Đốc Bệnh viện TƯQĐ 108

Bến Hải đây! Ơi dòng song mơ ước !

Lá ngụy trang rung theo nhịp bước quân hành

Lệnh trên truyền cần bí mật vượt nhanh,

Ta múc vội một bình. Ta uống

Niềm mơ ước, niềm say mê, sung sướng,

Như được về quê mẹ bờ Nam kia.

Bến Hải hiền hòa, sao đất nước phân chia?

Ta vượt sông nối đôi bờ Nam- Bắc,

Mặc pháo bầy, B52, bọn giặc

Từ Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà,

Mặc bọn chiêu hồi, thần sấm, con ma,

Hòng hù dọa, thử tinh thần gan góc.

Ta tin tưởng, bước vào nơi chết chóc

Dẫu hy sinh, vì dân tọc anh hùng

Cho Bến Hải huyền thoại, một dòng sông

Với đôi bờ rừng mượt mà, sâu hút.

Đường muôn ngả, núi chập trung, cây cao vút

Tất cả thành trận địa của quân ta,

Bụng đói, vai dầm, đường trơn, gối mỏi

Vẫn thấy yêu đời, tinh thần hồ hởi,

Máu sục sôi căng mạch, trái tim ta.

Đêm nay nằm võng giữa rừng già

Nghe pháo nổ, bom rên quanh đường 9,

Nhớ quê hương, nhớ vợ con bịn rịn

Một thoáng mềm lòng, một thoáng nhớ nhung

Đâu lay chuyển được tinh thần Cách mạng.

Thật hiếm dịp nghỉ trọn đêm đến sáng

Để ngày mai vượt đường 9, hướng A Sầu.

Tháng 3/5/1966

GS.TS Vũ Bằng Đình
Nguyên Giám Đốc Bệnh viện TƯQĐ 108