Đường dây nóng: 069.698.735

Thơ ca

GS.TS. Vũ Bằng Đình Nguyên Giám Đốc Bệnh viện TƯQĐ 108
Vượt rừng, lội suối, đang đi
Bị bom rải thảm tưởng về cõi âm
Chỉ nghe một tiếng đánh rầm
Lịm đi giây lát. Quanh hầm ngổn ngang
Cành cây đổ, đất đá văng,
Mùi bom khét lẹt, khói giăng mịt mù.
Đầu đau, giọng khản, tai ù
Vẫn nghe í ới. 'tìm cho đủ người'.
Một vài đồng đội im hơi
Thì ra đất đá đã vùi mất tăm.
Tập trung đào bới nơi nằm
Có người tỉnh dậy trong hầm chui ra,
Vài người vĩnh viễn đi xa
Máu đào tuôn chẩy, thịt da đầm đìa.
Thương nhau giờ phút chia ly
Mỗi người một nấm bên dìa suối sâu.
Rừng chiều rộn tiếng ve sầu
Tiễn người liệt sỹ dãi dầu đạn bom
Căm hờn chồng chất căm hờn
Hễ còn giặc Mỹ ta con gian nan.
Ba lô, bao gạo vắt ngang,
Sau lưng cuốc xẻng, súng quàng bên vai,
Lại thêm hai trái lựu gài,
Một bi đông nước, bên cài nắm cơm
Vai kia một túi cứu thương
Lặc lè chân bước, đường trơn lối mòn.
Miền Nam hai chữ sắt son,
Miền Nam kêu gọi ta còn đi lên
Mặc cho pháo nổ bom rền
Na-Pan, lân cháy đau mềm chí trai.
Vượt qu rừng trúc, rừng mai,
Bữa nay là đúng ba hôm
Vượt dòng Bến Hải nếm bom quân thù.

Hà nội, tháng 1 năm 2010
GS.TS. Vũ Bằng Đình
Nguyên Giám Đốc Bệnh viện TƯQĐ 108