Đường dây nóng: 069.698.735

Thơ ca

Tặng các bạn quân y Quảng Trị - Chiến dịch Cù Đinh-Ba de
Phòng mổ bán âm đào bên dòng suối.

Ba hôm rồi kíp mổ không rời tay.

Đạn bom thù trú xuống khắp rừng cây.

Nước lõm bõm dưới chân thầy thuốc mổ.

Vách cài lá vây quanh che ánh lửa.

Thương binh nằm trên võng xếp hàng dài,

Những vết thương không thể đợi ngày mai

Nên kíp mổ mệt nhoài vẫn làm việc.

Thay đèn mổ đã có đèn xe đạp,

Pin chụp đen khi L19 lại gần.

Mặc bọn chiêu hồi, tâm lý chiến đấu nắn gân,

Chiến sĩ quân y gan vàng, dạ sắt.

Chiến dịch tưng bừng, thương binh ồ ạt,

Không phải hàng chục mà hàng trăm.

Lo nước uống đủ mệt, lo cái ăn,

Dịch truyền hết tiếp tế nào cho đủ.

Nước cất thủ công pha ngay tại chỗ,

Còn bông băng phải giặt tận thu hồi,

Rồi khử trùng bằng chõ như đồ xôi.

Kháng sinh ư, Pê nê xi lin thuốc quý,

Pha một lọ tiêm mỗi người một tý.

Chỉ chuyển thương qua xử lý về sau,

Cuộc chiến giành sự sống, bớt nỗi đau,

Dẫu thầm lặng, không giản đơn ngoài mặt trận.

GS Vũ Bằng Đình
Nguyên Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108