Liên hệ

1. Khu vực an ninh, phát thanh, quảng cáo: Đ/C Trác đội trưởng đội vệ sỹ: vị trí ngay cổng số 1b vào, có nhiệm vụ hướng dẫn, trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh và gia đình,
2. Khu vực tiếp đón dân: có nhiệm vụ tiếp đón nhân dân khám tự nguyện (dịch vụ), hỏi bệnh sơ bộ, phân buồng cho bệnh nhân lên đúng chuyên khoa để khám.
3. Khu vực tiếp đón bộ đội và bảo hiểm quân tại ngũ: có nhiệm vụ tiếp quân tại ngũ do đơn vị giới thiệu đến hoặc chuyển tuyến dưới lên và quân tại ngũ có thẻ bảo hiểm, hỏi bệnh sơ bộ, phân buồng cho bệnh nhân lên đúng chuyên khoa để khám.
4. Khu vực tiếp đón bảo hiểm: có nhiệm vụ tiếp đón đối tượng có thẻ bảo hiểm đúng tuyến và bảo hiểm chuyển tuyến, hỏi bệnh sơ bộ, phân buồng cho bệnh nhân lên đúng chuyên khoa để khám.
5. Khu vực tài chính: có nhiệm vụ thu tiền khám bệnh, tiền xét nghiệm cận lâm sàng, tiền thuốc cho đối tượng tự nguyện và thanh toán bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm
6. Khu vực dược: có nhiệm vụ cung ứng thuốc và vật tư y tế cho các đối tượng đến khám bệnh
7. Khu vực XQ: chụp XQ thường, CT, MRI
8. Khu vực chẩn đoán chức năng: siêu âm, điện tim, điện não, lưu huyết não, công năng phổi, điện cơ....
9. khu vực nội soi tiêu hóa: soi dạ dày, đại tràng
10. Khu vực lấy máu, nước tiểu xét nghiệm: có nhiệm vụ lấy mẫu máu, nước tiểu để làm tất cả các xét nghiệm theo chỉ định.
11. Ngoài ra còn các phòng xét nghiệm khác như đo mật độ xương, chọc hút, xét nghiệm tế bào,

Hướng dẫn khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ ở các cơ quan: tất cả các cơ quan có nhu cầu khám sức khỏe định ký hàng năm cho cán bộ, cơ quan cũng thực hiện theo các bước sau:
+ Liên hệ với khoa khám bệnh hoặc phòng kế hoạch tổng hợp
+ Xếp lịch, gặp phòng kế hoạch tổng hợp
+ Thống nhất nội dung khám,
+ thống nhất đọa điểm khám: có thể khám tại viện hoặc tại cơ quan
- Hướng dẫn khám sức khoẻ làm việc và lái xe......