Bảng giá y tế

Thông tin bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện TƯQĐ 108
Bảng giá y tế hiện đang cập nhật!