Chế độ bảo hiểm

BỆNH NHÂN CHUYỂN BẢO HIỂM Y TẾ CÓ ĐƯỢC CHUYỂN VƯỢT TUYẾN KHÔNG? THỜI GIAN KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ TỐI ĐA LÀ BAO NHIÊU?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

      Tuy nhiên, để thuận tiện cho người bệnh, Bộ Y tế đã quy định về việc chuyển vượt tuyến đối với các trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh tuyến liền kề không đủ khả năng khám, chữa bệnh cho người bệnh đó. Như vậy, bệnh viện huyện có thể chuyển trực tiếp bệnh nhân lên tuyến trung ương mà không cần qua bệnh viện tỉnh. 
      Đồng thời, theo quy chế kê đơn thuốc ngoại trú, đối với bệnh mạn tính, đơn thuốc có thể cấp để người bệnh sử dụng trong 1 tháng. Nếu thực hiện quy định trên, sẽ giúp người bệnh thuận tiện hơn trong khám, chữa bệnh.