Quy trình khám bệnh

Khám bệnh cho đối tượng khám tự nguyện (dịch vụ)

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TỰ NGUYỆN

1. Xếp hàng đăng ký khám tại của số 6 tầng 1.

2. Khám ở tầng 2 theo phiếu khám

3. Đóng tiền xét nghiệm tại cửa số 8 tầng 1.

4. Đi xét nghiệm theo yêu cầu của Bác sỹ

5. Quay lại kết luận tại buồng bác sỹ khám sau khi xét nghiệm xong.

6. In kết quả, đơn thuốc, lấy thuốc tại cửa số 7 tầng 1.