Quy trình khám bệnh
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH BỘ ĐỘI VÀ BẢO HIỂM QUÂN TẠI NGŨ

1. Lấy số thứ tự đăng ký khám và đăng ký khám tại của số 1 tầng 1

2. Khá m ở tầng 2 theo số thứ tự trên phiếu khám

3. Đi xét nghiệm theo yêu cầu của Bác sỹ

4. 
Quay lại phòng bác sỹ kết luận sau khi xét nghiệm xong

5. In kết quả và đơn thuốc tại cửa số 1 tầng 1

6. Lấy thuốc tại quầy thuốc