Khám theo yêu cầu

Tại quầy đón tiếp tầng 1:

Có hai nhân viên điều dưỡng có nhiệm vụ chào đón Bệnh nhân và hướng dẫn Bệnh nhân lên khu khám theo yêu cầu ở tầng 3 bằng thang máy.

Bệnh nhân lên tầng 3 bằng thang máy vào đến tiếp đón:

Khi lên sảnh sẽ có vệ sỹ chỉ lối vào khu khám bệnh. 1 nhân viên đứng ngay cửa để chào và hướng dẫn vào quầy tiếp đón A hoặc B.

Tại quầy tiếp đón:

Bệnh nhân sẽ được nhân viên tiếp đón tại quầy tiếp đón làm thủ tục tiếp đón, nhập dữ liệu Bệnh nhân, phân vào buồng khám, thu ứng tiền khám và tiền xét nghiệm 500.000đ. Sau đó in ra 3 giấy: 1 phiếu khám , 1 phiếu ăn và 1 hóa đơn thu tiền tạm ứng. Ký tên, đóng dấu, giao cho BN. Hướng dẫn BN đến cửa buồng ngồi chờ.

Tại nơi ngồi chờ:

BN ngồi ghế chờ, có bàn, có nước lọc tinh khiết uống, Bệnh nhân nhìn lên bảng hiện tên, khi nào thấy tên mình được mời vào thì vào khám

Tại buồng khám

BS sẽ gọi BN bằng chức năng gọi Call patients. Khám xong BS yêu cầu BN quay lại quầy tiếp đón. BS khi cho XN, máy tính sẽ tự động báo số tiền, nếu vượt quá số tiền đã nộp thì thông báo cho BN chuẩn bị nộp bổ sung.

Ngoài sảnh của khu A, B mỗi khu có 1 nhân viên có nhiệm vụ quan sát Bệnh nhân đi ra từ các buồng và sẵn sàng giúp đỡ, chỉ dẫn đến quầy tiếp đón để làm thủ tục.

Tại quầy tiếp đón

Nhân viên tiếp đón thu tiền xét nghiệm, máy tính sẽ tự động trừ vào số tiền đã nộp tiền khám và tiền xét nghiệm, nếu thiếu thì yêu cầu BN nộp cho đủ, nếu còn thừa thì để lúc mua thuốc trừ tiếp. Đóng dấu, đọc mã cốt, phát ống xét nghiệm cho BN, cho hết ống vào 1 túi ni lon vuốt. đưa cho BN, nhân viên đứng ngoài sẽ hướng dẫn BN đến khu C, khu D để làm xét nghiệm tùy theo loại xét nghiệm.

Đến khu cận lâm sàng (Nội soi, XQ: khu C; Lấy máu, CĐCN: khu D)

Mỗi khu có 1 nhân viên đứng ở sảnh có nhiệm vụ đón và hướng dẫn, điều hành, hướng dẫn BN ngồi chờ,

Sau khi xét nghiệm xong

BN cầm phiếu ăn sáng sang phòng ăn để ăn sáng. Nhân viên phục vụ ăn sáng có nhiệm vụ mời, hướng dẫn Bệnh nhân nộp phiếu ăn sáng và lấy đồ ăn.

 Sau đó bệnh nhân quay lại buồng khám nộp phiếu khám để lấy kế quả.

Tại buồng khám

Khi có đủ KQ  BS khám sẽ gọi BN vào lấy, kê đơn thuốc, in hồ sơ tại buồng, giải thích cho BN kỹ.

Nếu BN có nhu cầu mua thuốc thì ra quầy tiếp đón, nhân viên tiếp đón sẽ thu tiền thuốc, nếu thiếu tiền thì đóng bổ sung, nếu thừa thì thanh toán trả lại. in phiếu lĩnh thuốc, hóa đơn quyết toán, đóng dấu, trả lại tiền thừa cho BN, mời BN ra lĩnh thuốc.

Nhân viên quầy dược sẽ lấy thuốc, hướng dẫn cách dùng thuốc và dặn dò Bệnh nhân.

Bệnh nhân ra về

Sau khi lấy thuốc xong Bệnh nhân ra về, nhân viên đón khách ở của nhà cầu có nhiệm vụ chào khách.