Họp 12 bộ môn quý I/2019

Ngày 4/4/2019, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 đã tổ chức họp 12 bộ môn Quý I/2019. Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 chủ trì buổi họp

Tham dự hội nghị có: Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108; Phòng Sau Đại học; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Giáo vụ các Bộ môn.

Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 chủ trì buổi họp

Mở đầu buổi họp, Đại tá, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn, Trưởng Phòng Sau đại học báo cáo kết quả công tác đào tạo – huấn luyện quý I/2019. Trong báo cáo, Phòng Sau đại học đã thống kê các nghiên cứu sinh được bảo vệ cấp Viện và Bộ môn trong Quý I/2019 là 205 nghiên cứu sinh. Về công tác tuyển nghiên cứu sinh, Phòng Sau Đại học tiếp tục thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 theo Quy chế đào tạo 08/2017 của Bộ GD&ĐT, thời gian xét tuyển là tháng 10/2019.

Tổ chức xét công nhận đại tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2019 theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg và hướng dẫn mới của Hội đồng GS Nhà nước và Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng.

Đại tá, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn, Trưởng Phòng Sau đại học báo cáo kết quả

Về chương trình đào tạo liên tục, 5 đơn vị đã có chương trình đào tạo liên tục: Bộ môn Thần kinh, Bộ môn Nội tiêu hóa, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Y học thực nghiệm. Trung tâm đào tạo liên tục đã tổ chức 4 lớp đào tạo liên tục với sự tham gia hơn 50 học viên. Trung tâm cũng tổ chức thẩm định 8 chương trình và tài liệu đào tạo liên tục dành cho bác sĩ và điều dưỡng.

Định hướng nhiệm vụ quý II/2019, công tác đào tạo Sau Đại học của Viện sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về tổ chức và quản lý theo quy chế tuyển sinh và đào tạo mới được ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ Giáo vụ của các Bộ môn; Duy trì tiến độ học tập nghiên cứu của các nghiên cứu sinh; Hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng quy định và tổ chức; Thực hiện giảng dạy các học phần ở trình độ tiến sỹ cho các NCS tại Viện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc NCS đảm bảo đúng tiến độ học tập đề ra.  

Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 kết luận buổi họp

Kết luận tại hội họp, Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 mong muốn Phòng Sau Đại học nhận được sự ủng hộ của đội ngũ Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Giáo vụ các Bộ môn trong công tác đào tạo nghiên cứu sinh. Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 mong muốn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng góp phần đưa công tác đào tạo Sau Đại học của Viện ngày một phát triển bền vững.

Một số hình ảnh buổi họp:

Thiếu tướng, PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 đóng góp ý kiến công tác sau đại học

Đại tá, PGS.TS. Lâm Khánh, Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 bổ sung ý kiến chương trình đào tạo liên tục

Toàn cảnh buổi họp 12 Bộ môn Quý I/2019

Đức Khánh – Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ